Księgowość

KsięgowośćZajmujemy się prowadzeniem obsługi księgowej. Zapewniamy obsługę firm działających w dowolnej formie prawnej i stosujących dowolną formę opodatkowania.

Nasza oferta obejmuje:

  • prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych)
  • obsługę księgowości uproszczonej (ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej przychodów)
  • sporządzanie i elektroniczną wysyłkę do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych i plików JPK (podatek dochodowy, VAT)
  • sporządzanie sprawozdań finansowych