Usługi kadrowo-płacowe

KadraŚwiadczymy usługi kadrowo-płacowe.

Zajmujemy się:

 • prowadzeniem akt osobowych pracowników;
 • sporządzaniem dokumentów dotyczących nawiązania i zmiany stosunku pracy;
 • przygotowywaniem dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy;
 • wyliczaniem wymiaru urlopu, prowadzeniem kart urlopów zatrudnionych pracowników;
 • opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego;
 • sporządzaniem list płac;
 • wyliczaniem zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
 • wyliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzaniem rachunków do umów cywilnoprawnych;
 • prowadzeniem kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników;
 • przygotowywaniem zaświadczeń o dochodach pracowników;
 • sporządzaniem i wysyłką zgłoszeń i deklaracji ZUS.

Obsługa kadr i płac jest zajęciem skomplikowanym, które wymaga znajomości często zmieniających się przepisów oraz dużej staranności. Decydując się na współpracę z naszym biurem rachunkowym, unikną Państwo ryzyka popełnienia różnego rodzaju błędów w dokumentacji. Korzyścią jest także brak konieczności tworzenia w firmie osobnego etatu dla pracownika kadrowo-płacowego i ponoszenia ryzyka jego niezaplanowanej nieobecności w pracy w okresie naliczania płac lub składania deklaracji ZUS.